Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu | Profesjonalna służba BHP podstawą bezpiecznych warunków pracy - szkolenie dla pracowników służby BHP

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie doskonalące dla pracowników służby bhp. Termin szkolenia: 13.07.2023r., miejsce: 62-800 Kalisz, ul. Zielona 18.


W oparciu o ustalenia z kierownictwem OIP w Poznaniu informuję o trwającej akcji naborów na bezpłatne szkolenia dla pracowników służb bhp, które odbędą się w ramach celu strategicznego „Profesjonalna służba bhp podstawą bezpiecznych warunków pracy”.

Podstawowe wiadomości dla osób zainteresowanych znajdują się na stronie internetowej OIP w Poznaniu:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu | Profesjonalna służba BHP podstawą bezpiecznych warunków pracy (pip.gov.pl)

W kwestii tematyki szkolenia, obejmie ona następujące zagadnienia:
1. obowiązki i uprawnienia zakładowej służby BHP w świetle przepisów prawa i doświadczeń kontrolnych organów PIP
2. prowadzenie postępowania powypadkowego, analiza w zakładach pracy
3. dobre praktyki w organizacji działań zakładowej służby BHP
4. program dofinansowania projektów skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Założeniem jest, że tematy 1-2 omawiać będzie inspektor pracy, temat 3 przeznaczony jest dla pracownika służby BHP, temat 4 omawiany będzie przez pracownika ZUS.

Całe szkolenie powinno zawrzeć się w ok. 2 godzinach zegarowych.