Szkolenia okresowe dla służby BHP


KALISZ  Czerwiec 2021
Sala wykładowa OSPSBHP o/Kalisz ul. Zielona  18, 62-800 KaliszProgram szkolenia obejmuje 32 godz., zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń
w tym m. in.:

▪ Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy
▪ Problem ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
▪ Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka
▪ Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia
▪ Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku
▪ Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
▪ Nowoczesne metody pracy służb bhp
▪ Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp
▪ Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy – profilaktyka
▪ Problemy ochrony p. poż. i środowiska naturalnego
▪ Egzamin – zajęcia kończą się egzaminem
 

Wykładowcy : Zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną kadrę wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w pracy w służbach bhp w różnych branżach oraz wykładowców PIP.

Koszt:

550,00 zł
(w przypadku członków OSPSBHP)

700,00 zł
(w przypadku osób niezrzeszonych)
 

Cena szkolenia obejmuje:

▪ Materiały i pomoce dydaktyczne
▪ Konsultacje z wykładowcami
▪ Serwis kawowy + kanapki
▪ Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów za pośrednictwem  Ośrodka Szkoleniowego

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ
na adres e-mail:
juliakaczmarek@interlis.pl
Więcej informacji udziela dyr. Piotr Kaczmarek, Tel.: 609 519 839