high quality and large discount of all highqualityreplicawatches online.dedicated qualifications are probably the character to do with ブルームスティック 電子タバコ for sale in usa. O nas - Oddział w Kaliszu

O nasOddział kaliski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP powstał 12 maja 1993roku. Wcześniej bo 2,3 kwietnia 1993r w Warszawie odbył się zjazd założycielski członków OSPSBHP. Jesteśmy więc jednym z najstarszych oddziałów. Działalność oddziału obejmowała byłe województwo kaliskie obecnie to teren południowej wielkopolski.

 

Liczba członków kształtowała się różnie. Było nas ponad 120 osób gdy należeli do nas członkowie z Leszna Sieradza, Gąbina, a później z Poznania. Obecnie jest nas około 90 osób i tylko z południowej wielkopolski. Oddział ma osobowość prawną z siedzibą przy ul Grabowskiej 29 w Ostrowie Wlkp / pomieszczenia oddziału PIP w Ostrowie Wlkp /.

Prezesem oddziału jest dr inż. Piotr Kaczmarek z Kalisza. Kolega Piotr jest również  wiceprezesem Zarządu Głównego.  Ostatnie zebranie sprawozdawczo – wyborcze przeprowadzone w dniu 28 marca 2014r wyłoniło aktualny Zarząd, komisje rewizyjną i sąd koleżeński.

Nasi członkowie to na ogół specjaliści obsługujący małe firmy, zakłady produkcyjne, urzędy itp. Główne branże reprezentowane przez członków to zakłady drzewne, budownictwo, obróbka metali, ale i ogrodnictwo, zakłady papiernicze, spożywczo - garmażeryjne, gazownicze, itp. Przeciętny specjalista obsługuje kilkanaście firm z różnych branż co wymaga od niego znajomości występujących tam zawodów nieraz gdzie indziej nie spotykanych.

Historia oddziału jest bardzo bogata. Zresztą spisana szczegółowo w wydawanym kiedyś specjalnym BIULETYNIE. Obchodziliśmy wszystkie kolejne pięcioletnie  rocznice w słynnej restauracji Borowianka w Ostrowie Wlkp, gdzie odbywały się zjazdy i konferencje krajowe.

Oddział organizował rocznie 5 – 6 spotkań w tematach które najbardziej interesowały członków. Większość spotkań była organizowana ze zwiedzaniem zakładów pracy. Co bardzo przydało się młodym członkom, pracownikom służby bhp. Mogli oni naocznie zobaczyć ciekawe rozwiązania i zastosować u siebie. Do dzisiaj współpracujemy z instytucjami powołanymi do nadzoru nad warunkami pracy takimi jak Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Straż Pożarna i innych. Na naszym terenie działa Centralny Ośrodek Szkoleniowy OSPSBHP  którego dyrektorem jest Piotr Kaczmarek. Nasi członkowie Jola Kaczmarek, Michał Sokołowski, Piotr Kaczmarek są konsultantami krajowymi OSPSBHP. Długoletnim prezesem oddziału kaliskiego -  przez 20 lat był Henryk Karczowski piszący tą

informacje. Wśród naszych członków są biegli sądowi jak Piotr Kaczmarek, Michał Sokołowski. Nasi członkowie pisali artykuły do pism branżowych, wykładali na różnego rodzaju seminariach, konferencjach. Poza wydawaniem rocznego biuletynu prowadziliśmy stronę internetowa oddziału. Organizowaliśmy wycieczki np. na targi SAWO.

Podstawowe cele działalności oddziału są zbieżne z celami statutowymi. Jednak dominuje potrzeba doskonalenia umiejętności i wiedzy członków. Pracownik służby bhp mając wiedzę i doświadczenie zdobywane również na naszych seminariach będzie skuteczniejszy w swoich działaniach. A to przekłada się na bezpieczeństwo pracowników. Ponadto poznanie się, wymiana doświadczeń, pozwala na uzyskanie pomocy od członków różnych specjalności.

Tak oddział jak i członkowie otrzymywali odznaczenia państwowe, resortowe  dyplomy statuetki za dobrą działalność w zakresie ochrony pracy. Z mianowania Zarządu Głównego Pan Henryk Karczowski  za działalność społeczną na rzecz ochrony pracy otrzymał od GIP nagrodę im Haliny Krahelskiej. Statuetki złote szelki redakcji Atest otrzymali Henryk Karczowski, Janusz Kurzydłowski.

opr  Henryk Karczowski