Zmiany w oddziale kaliskim OSPSBHP

Wybory w oddziale kaliskim OSPSBHP


W dniu 31 03 2022r w siedzibie Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze oddziału kaliskiego OSPSBHP. Minęły dwie kadencje kierowania oddziałem przez Piotra Kaczmarka. W szczególności druga kadencja była trudna ze względu na epidemie. Nie mogliśmy się spotykać, wymieniać doświadczeń, zwiedzać dobrych zakładów pracy. My pracownicy służb bhp potrzebujemy takich spotkań. Konferencje on line dawały możliwość wymiany zdań -ale to nie to samo. To również spowodowało że nas mniej było na zebraniu. Mimo to na zebraniu była ponad połowa aktualnych członków oddziału co spowodowało, że zebranie mogło odbyć się w I terminie. Wybrano nowe władze oddziału ; prezesem oddziału kaliskiego został Remigiusz Kołaski, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Bogdan Sroka, przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Henryk Karczowski. Po ukonstytuowaniu się zarządu Piotr Kaczmarek wręczył nowemu prezesowi Remigiuszowi Kołaskiemu symboliczny prezent w postaci albumu w którym opisano historię, zamieszczono historyczne dokumenty związane z oddziałem i Stowarzyszeniem. Przed zebraniem wysłuchaliśmy wykładów Inspektora Pracy i Inspektora ZUS. Uczestnicy mogli się zaopatrzyć w ciekawe materiały PIP,ZUS i oddziału np. pomoce do szkoleń w języku ukraińskim. Od razu poczuliśmy się normalniej.

                                                                                                                     Henryk Karczowski