Seminarium połączone z wigilią OSPSBHP Odział w Kaliszu

Seminarium aktualizujące wiedzę z zakresu ostatnich zmian przepisów prawa pracy i bhp. Wigilia.