Historia oddziału

Każda grupa zawodowa czyni starania aby utworzyć własną organizacje. Podobnie było z pracownikami służb bhp. Wcześniej w okresie międzywojennym jak i w latach 80 ubiegłego wieku takie próby były czynione. Dopiero jednak w latach 90 ubiegłego wieku zmiany polityczne i społeczne ułatwiły prace związane z rejestracją Stowarzyszenia pracowników służb bhp. W dniu 9 października 1992 roku odbył się zjazd grupy inicjatywnej dla oceny opracowanego przez Wacława Gudalewicza statutu Stowarzyszenia. Przyjechało 86 osób, widać inicjatywa uzyskała duże poparcie u służb bhp. Wybrano komitet założycielski.  Złożenie wniosku i opracowanego statutu  przez Wacława Gudalewicza odbyło się 30 października 1992 roku w Sądzie Rejestrowym w Warszawie. W dniu 7 stycznia 1993 roku uprawomocniła się sentencja wyroku Sądu o powołaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W dniach 2 i 3 kwietnia 1993 roku w gmachu Związków Zawodowych Metalowców w Warszawie odbył się I zjazd członków Stowarzyszenia. W zjeździe uczestniczyło prawie 200 osób – pracowników służb bhp. Niżej podpisany był uczestnikiem tego zjazdu. Celem zjazdu było omówienie statutu oraz wyboru władz Stowarzyszenia. Pierwszym i nie kwestionowanym Prezesem został Pan Wacław Gudalewicz z Warszawy. 

W wielu regionach kraju powstawały oddziały OSPSBHP, podobnie było w południowej wielkopolsce  /dawniej województwo kaliskie /. W zjeździe założycielskim w Warszawie z południowej wielkopolski uczestniczyli; Henryk Karczowski z Pleszewa, Stanisław Fabisz z Ostrowa Wlkp, Bogdan Przybylski i Włodzimierz  Świątek z Kalisza.

W dniu 12 maja 1993r w sali budynku związku zawodowego ZNTK w Ostrowie Wlkp odbył się pierwszy zjazd wojewódzki oddziału kaliskiego. W skład pierwszego zarządu weszli Andrzej Biegański- prezes, Karczowski Henryk, Przybylski Bogdan, Stankowiak Edward, Maćkowiak Mirosław, Szczepaniak Ewa, Pinczewski Jan- członkowie. Wybrany Zarząd nie wykazał się pracą. Brak było spotkań dla członków, chociaż były kontakty członków Zarządu  z Zarządem Głównym. Ponownie grupa inicjatywna zebrała się w Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp w dniu 25 listopada 1994r i reaktywowała działalność oddziału. Po rezygnacji Andrzeja Biegańskiego prezesem wybrano Henryka Karczowskiego z Pleszewa. Grupa inicjatywna dostała duże poparcie Pana nadinspektora Janusza Kurzydłowskiego. Prawie wszystkie następne spotkania odbywały się w pomieszczeniu Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. W tym okresie oddział liczył 13 osób. Nie za bardzo wiedzieliśmy jak działać, czym się zajmować. Brak było funduszy, umiejętności działania. Było dużo dyskusji, problemów. Podobnie było w całym kraju. Kryzys w Stowarzyszeniu był na tyle nabrzmiały, że doszło do zwołania nadzwyczajnego zjazdu Stowarzyszenia, który odbył się 13 października 1995r w Nadolu koło Wejherowa. Oddział kaliski reprezentowali Ewa Szczepaniak i Henryk Karczowski. Po wielu burzliwych dyskusjach nowym prezesem OSPSBHP została Pani Jadwiga Polaczek z Jeleniej Góry.

Pierwsze większe seminarium dla wszystkich członków oddziału kaliskiego odbyło się w dniu 7 maja 1996r  w Ostrowie Wlkp. Obecnych było 35 osób. Rozpoczęto zbieranie składek, określiliśmy plan działania. Można było zauważyć optymizm u uczestników spotkania. Wszyscy wiedzieliśmy że dla poprawy naszej pracy zawodowej potrzebna jest wymiana doświadczeń. A Stowarzyszenie dawało nam tą nadzieje. Prezes oddziału został powołany w skład Wojewódzkiej Komisji Ochrony Pracy. Do końca 1996 r zostały zorganizowane cztery spotkania seminaryjne na które przyjeżdżało coraz więcej osób. Poprawiła się też praca organizacyjna Zarządu Głównego. Pani prezes Jadwiga Polaczek dużo wyjeżdżała w teren do oddziałów spotykała się z przedstawicielami instytucji pracujących na rzecz ochrony pracy. W czerwcu 1997 r odbyło się zebranie Zarządu Głównego w Gołuchowie koło Pleszewa. Obecni byli posłowie, inspektorzy pracy, prezesi lokalnych zakładów, lokalne media.  W grudniu 1997r Pani prezes Jadwiga Polaczek uczestniczyła na zebraniu sprawozdawczo wyborczym naszego oddziału w Odolanowie. Podczas zebrania w skład zarządu oddziału weszli; Henryk Karczowski-  prezes, Przybylski Bogdan, Brzezicha Janusz, Olszewska Lucyna, Stankowiak Edward, Grzymski Janusz. Przewodniczącym komisji rewizyjnej  został Sroka Bogdan przewodniczącym sądu koleżeńskiego został Sikorski Jerzy.

Na wniosek oddziału kaliskiego i przy poparciu Jadwigi Polaczek kierownik oddziału PIP  Janusz Kurzydłowski został nominowany i uzyskał nagrodę oraz  statuetkę „Złote Szelki” miesięcznika ATEST.

W  dniu 2 września 1997 r zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bhp. Zmiany do poprzedniego rozporządzenia wdrażały postanowienia unijnych dyrektyw oraz uściślały kwalifikacje pracowników służb bhp.

Z okazji 5-lecia OSPSBHP  i 45 lecia służby bhp we wrześniu1998r w Muszynie nasi członkowie zostali wyróżnieni odznakami za zasługi dla ochrony pracy i dyplomami; Lucyna Olszewska, Bogdan Przybylski, Henryk  Karczowski, Ewa Szczepaniak, Edward Stankowiak.

W dniach 17, 18 września 1999r w BOROWIANCE w Ostrowie Wlkp odbył się II zjazd OSPSBHP na którym ponownie na prezesa powołano Panią Jadwigę Polaczek. W skład Zarządu Głównego wszedł prezes oddziału kaliskiego  Henryk Karczowski.

W dniu 28 09 2001r odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo wyborcze oddziału kaliskiego gdzie w skład zarządu oddziału weszli; Henryk Karczowski –prezes, Janusz Brzezicha, Szczepaniak Ewa, Sikorski Jerzy, Rzymski Janusz, Nowak Maria, Małecka Krystyna, przewodniczącym  komisji rewizyjnej został Bogdan Przybylski, przewodniczącym sądu koleżeńskiego został Stankowiak Edward. Oddział kaliski liczył wtedy 73 osoby. Członkami u nas byli koledzy z Leszna i  Gąbina. Organizowaliśmy seminaria ze zwiedzaniem dobrych zakładów pracy. Przykładowo w 2002r zorganizowano seminaria; w marcu „ocena ryzyka zawodowego” w PIP w Ostrowie, w kwietniu „bhp w budownictwie” w  Kaliszu, w czerwcu „bhp przy produkcji i obrocie żywności” w Ostrzeszowie, w lipcu „bhp przy obróbce drewna” w Jarocinie, w październiku „wymagania bhp dotyczące maszyn i urządzeń” w Kaliszu. W 2003 r został wydany pierwszy egzemplarz biuletynu oddziału kaliskiego.  W 2003r z okazji 50 lecia służby bhp i 10 tej rocznicy utworzenia OSPSBHP  wśród 76 pracowników służb bhp prezes oddziału kaliskiego został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi. Natomiast na krajowej uroczystości jubileuszowej w BOROWIANCE w Ostrowie Wlkp z okazji rocznic związanych z bhp nasi członkowie zostali odznaczeni odznakami i dyplomami; Grzymski Janusz, Kondratowicz Irena, Makowiecki Roman, Pisarski Adam, Przybylski Bogdan, Sokołowski Michał, Stankowiak Edward, Szymanek Ryszard. W dniu 3 11 2003r w Boszkowie k/Leszna odbył się III zjazd OSPSBHP gdzie prezesem ponownie została Jadwiga Polaczek. W skład Zarządu Głównego wszedł prezes oddziału kaliskiego Henryk Karczowski.  W dniu 8,9 10 2004 został zorganizowany w Ostrowie Wlkp nadzwyczajny zjazd poświęcony zmianom do statutu Stowarzyszenia.

W dniu 23 06 2006r na wniosek ZG Stowarzyszenia prezes oddziału kaliskiego otrzymał nagrodę i statuetkę miesięcznika ATEST. Pan Michał Sokołowski został odznaczony przez Głównego Inspektora pracy  honorową odznaką za zasługi dla ochrony pracy. W ramach oddziału kaliskiego OSPSBHP od 6 09 2006r  rozpoczęło działalność  koło terenowe w Sieradzu. Na spotkaniu ZG w Ostrowie Wlkp  6 10 2006r uhonorowano Panów Janusza Kurzydłowskiego, Włodzimierza Grzesiaka, Tadeusz Raka  dyplomami za pomoc w rozwoju i współprace ze Stowarzyszeniem. W 2007r zaczęła działać strona internetowa oddziału kaliskiego. W oddziale kaliskim było wtedy 107 członków.

W dniu 12 10 2007r w Ostrowie Wlkp odbył się IV zjazd OSPSBHP. Prezesem Zarządu Głównego został Marek Nościusz z Gdańska .W skład Zarządu Głównego z naszego oddziału wszedł Piotr Kaczmarek z Kalisza.  Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Bogdan Sroka z Ostrowa Wlkp, a przewodniczącą sadu koleżeńskiego została Maria Nowak z Kalisza. Oddział kaliski został uhonorowany przez ZG dyplomem za dobrą działalność organizacyjną

W dniu 12 04 2008r odbyła się w Kaliszu uroczystość objęcia patronatem OSPSBHP policealnej szkoły bezpieczeństwa i higieny pracy „INTERLIS” który przekształcił się w Centralny Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia.

W dniu 21 11 2008 r w Kaliszu odbył się nadzwyczajny zjazd OSPSBHP w temacie zmian do statutu. W dniu 20 10 2009r w sali kolumnowej Sejmu RP prezes oddziału kaliskiego inż. Henryk Karczowski otrzymał prestiżową nagrodę GIP im Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.

Kolejne zebranie sprawozdawczo wyborcze oddziału kaliskiego odbyło się 19 marca 2010r

Do zarządu weszli; Karczowski Henryk – prezes, Kaczmarek Piotr, Nowak Maria, Czempińska Lucja, Małecka Krystyna, Pisarski Adam, Sokołowski Michał, przewodniczącym komisji rewizyjnej został Przybylski Bogdan, przewodnicząca sądu koleżeńskiego Elżbieta Lewandowska. Konsultantami w sprawach bhp ZG OSPSBHP zostali Michał Sokołowski i Jolanta Kaczmarek a w późniejszym okresie  od 2011r konsultantem  został jeszcze Piotr Kaczmarek.

W dniu 7 sierpnia 2011r odbył się w Warszawie V zjazd OSPSBHP. Prezesem ponownie został Marek Nościusz. Do władz z naszego oddziału zostali wybrani; do Zarządu Głównego Piotr Kaczmarek a na przewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego  Maria Nowak.

W 2012r odbyły się spotkania w temacie bezpieczna eksploatacja urządzeń LPG w UDT w Ostrowie Wlkp, bezpieczeństwo na złomowiskach w firmie Delta w Pleszewie, bezpieczeństwo pracy przy pracach ślusarskich w zakładzie ślusarskim w Sieroszewicach, Zagrożenia psychospołeczne jako element ryzyka i zagrożenia pożarowe obiektów sakralnych w Przedborowie. Z kolei w 2013r odbyło się spotkanie konferencyjne w NESTLE w Kaliszu w zakładzie przemysłu spożywczego, w firmie Pratt & Whitney producenta silników samolotowych, w firmie Plettac Rusztowania w Ostrzeszowie. W 2013r odbyło się nadzwyczajne walne zebranie delegatów OSPSBHP w BOROWIANCE w Ostrowie Wlkp , które to w dużej mierze obsługiwaliśmy. Oddziały były zobowiązane prowadzić rozliczenia finansowe. W związku z osobowością prawną jaka miał oddział kaliski nasze skarbniczki wcześniej Ewa Szczepaniak a potem Lucja Czempińska miały dużo pracy. Składka od członka była pobierana w wysokości 8zł na miesiąc a wpisowe w wysokości 50 zł. Za 2013r oddział z przychodów i składek uzyskał 7261zł. Suma ta została przeznaczona na organizacje spotkań, delegacje i materiały dla członków, oraz odprowadzane fundusze na instancje wyższą. Oddział prowadził i aktualizował na bieżąco stronę internetową oddziału, opracowywał i wydawał  biuletyn tak oddziału jak krajowy. W dniu 28 marca 2014r w Ostrowie Wlkp odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze oddziału na którym prezesem został Piotr Kaczmarek. Do zarządu weszli Maria Nowak, Michał Sokołowski, Anna Pietrzak, Henryk Karczowski, Jolanta Kaczmarek. Do komisji rewizyjnej weszli Krystyna Małecka, Marek Przybyłek, Remigiusz Kołaski. Do sądu koleżeńskiego weszli Przemysław Krzykała, Małgorzata Bieda, Barbara Karczowska. Po prawie 20 latach prezesowania w oddziale, w przeszłości członek zarządu, laureat wielu odznaczeń, nagród i wyróżnień za swoją pracę, kol Henryk Karczowski powoli przechodzi na społeczną emeryturę. Czas na młodzież.

W 2014r kolejne spotkania np. w kaliskich zakładach przemysłu terenowego w temacie ochrony osobiste w tym hełmy ochronne, w siedzibie Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp w temacie substancje i mieszaniny chemiczne. Delegaci uczestniczyli w III kongresie bhp jaki odbył się na politechnice warszawskiej.

W 2015r odbyło  się pięć seminariów w tematach aktualnie wskazanych przez członków np; w UDT w Ostrowie Wlkp w temacie przykłady wypadków przy urządzeniach poddozorowych, w MAX POL w Krotoszynie w temacie dobre praktyki w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i w innych tematach.

W 2015r w BOROWIANCE w Ostrowie Wlkp został zorganizowany  zjazd sprawozdawczo wyborczy OSPSBHP. Prezesem została Pani Elżbieta Bożejewicz z Olsztyna . W skład zarządu wszedł Piotr Kaczmarek, oraz w skład Sądu Koleżeńskiego weszła Maria Nowak.

W 2016r odbyły się cztery seminaria i konferencja np. w Kaczorach w firmie DE FAKTO z okazji dni pamięci ofiar wypadków przy pracy, w firmie MARGO w Kaliszu w temacie wypadki kierowców w tym kierowców i przedstawicieli handlowych i winnych tematach.

W 2017r odbyły się również cztery konferencje i seminaria np. w PUK i Starostwie w Kaliszu w temacie” bezpieczni na starcie”, w BOROWIANCE w Ostrowie Wlkp w tematach „ochrona pracy kobiet i nowe rozporządzenie w sprawie ręcznych prac transportowych”.

Pierwsze spotkanie w 2018r dotyczyło nowelizacji rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa przy eksploatacji wózków widłowych i innych aktualnych tematów dotyczących urządzeń poddozorowych. Następne spotkanie to walne zebranie sprawozdawczo wyborcze oddziału. W dniu 27 lutego 2018r odbyło się w Borowiance walne zebranie sprawozdawczo wyborcze oddziału kaliskiego Zarząd ukonstytuował się następująco; prezes Piotr Kaczmarek, viceprezes Maria Nowak, Ela Lewandowska, sekretarz Remigiusz Kołaski, skarbnik Anna Pietrzak, członek Michał Sokołowski. Przew Kom Rewizyjnej Bogdan Sroka. Przew Sądu Koleżeńskiego Henryk Karczowski.

W 2018 roku zostały zorganizowane jeszcze konferencje  27 kwietnia w ZUS w Ostrowie Wlkp p.t Światowe dni pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 26 października p.t Praca odmładza. Po tej konferencji z okazji 25 lecia oddziału kaliskiego odbył się bal behapowca na którym  byli koleżanki i koledzy z oddziałów Leszna, Konina, Sieradza. Na zakończenie roku 14 grudnia zorganizowano seminarium p.t Nowe elementy w obszarze kontroli i nadzoru sprawowanego przez PIP ze zwiedzaniem zakładu Euro-Hel w Przygodzicach.

Pierwsze spotkanie w 2019r odbyło się jak zwykle w siedzibie UDT w Ostrowie Wlkp. Następne spotkanie seminaryjne odbyło się w firmie Pratt &Whitnej w firmie produkującej silniki samolotowe w Kaliszu ze zwiedzaniem firmy. W dniu 01 października odbyła się konferencja w Wojewódzkim Szpitalu w Kaliszu w temacie Kultura bezpieczeństwa pracy w służbie zdrowia. Ostatnie spotkanie odbyło się w Gołuchowie na którym po zwiedzeniu zamku i muzeum leśnictwa w restauracji zamkowa przedstawiciele PIP,UDT, PSP omówili zmiany przepisów prawnych po czym zakończyliśmy rok kolacja wigilijną.

Pierwsze spotkanie w 2020 r odbyło się zwyczajowo już w UDT w Ostrowie Wlkp w tematach dotyczących  wózków widłowych, elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jak się okazało było to ostatnie wspólne spotkanie członków oddziału. Epidemia SARS COV2 zmieniła zwyczaje i normalną pracę nie tylko naszej organizacji. Odbywały się konferencje on line, ale to nie to samo.   

Powyżej przedstawiono daty spotkań władz naczelnych OSPSBHP które odbyły się na naszym terenie oraz niektóre daty i tematy  spotkań organizacyjnych oddziału kaliskiego. Władze i członkowie OSPSBHP polubili obiekty konferencyjne i inne BOROWIANKI w Ostrowie Wlkp. Ponadto pomoc organizacyjna członków naszego oddziału sprzyjała takim spotkaniom. W 2014 r odbył się pierwszy bal behapowca w BOROWIANCE w Ostrowie Wlkp. Gośćmi byli członkowie oddziałów z Leszna, Sieradza i Konina. Takie spotkania były i są do dzisiaj organizowane przemiennie w oddziałach sąsiadujących ze sobą np. w oddziałach sieradzkim, leszczyńskim konińskim.

To tylko niektóre daty ważniejszych spotkań. Niektóre spotkania było organizowane wspólnie z Inspekcją Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego i innymi instytucjami i firmami pracującymi na rzecz bezpieczeństwa pracy. Natomiast oddział kaliski organizował spotkania seminaryjne  na terenie południowej wielkopolski w różnych lokalach oraz najczęściej w pomieszczeniach firm które również zwiedzaliśmy. Serdeczne podziękowania należą się członkom oddziału którzy potrafili przekonać swoich pracodawców do organizacji u siebie takich spotkań. Do przeprowadzania wykładów zapraszaliśmy fachowców w branży- np. prof. Jerzy Marcinkowski  dr Wiesława Horst, dr Witold Gacek, dr Tomasz Tokarski.  Dużą pomoc uzyskiwaliśmy od instytucji pracujących na rzecz ochrony pracy. Trudno nie wymienić wykładowców - Inspektorów Pracy: Tomasz Kozłowski, Lech Piszczorowicz,  Krzysztof Twardowski, Tomczak Mariusz, Banasiak Maciej, inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego; Leszek Gliniany Krzysztof Usarek Jan Kaźmierczak, CIOP- PIB Agnieszka Szczygielska, Inspekcji Sanitarnej Włodzimierz Grzesiak, wykładowcy z PSP, Ochrony Środowiska, ZUS, KRUS  i inni.

Wykładali również nasi członkowie; Michał Sokołowski, Janusz Brzezicha, Jolanta Kaczmarek, Krystyna Małecka, Mieczysław Orszulak, Piotr Kaczmarek i wielu innych. To były fachowe wykłady specjalistów w branży. Nasi członkowie pisali artykuły do pism branżowych ale i do naszego biuletynu czy na stronę internetową. Najcenniejszą sprawą jednak było zwiedzanie dobrych zakładów pracy. Gdzie naocznie, szczególnie młodzi pracownicy służb bhp mogli zobaczyć inne rozwiązanie problemu jak i w ogóle zobaczyć jak wygląda proces technologiczny, maszyna urządzenie o których powinni wiedzieć np. na szkoleniach o nich mówić. Wymienię tylko kilka firm  Kaliszanka Kalisz, Spomasz Pleszew, Jaroma Jarocin, Trasko Al  Ostrzeszów, Cerabud Krotoszyn, KRIO Odolanów, Pratt & Whitney z Kalisza. PUK z Kalisza, UDT i PIP w Ostrowie Wlkp NESTLE Kalisz, MAX POL Krotoszyn, Borowianka  w Ostrowie Wlkp.

Tematyka spotkań była dobierana zgodnie z sugestią uczestników lub możliwości załatwienia dobrego zakładu. Organizowaliśmy konkursy z nagrodami np. konkurs na najlepsza parę Pracodawca – Pracownik Służby bhp, za udział w wielkopolskiej strategii ograniczania wypadków przy pracy. Propagowaliśmy konkursy organizowane przez PIP np. konkurs na pracodawcę organizatora pracy bezpiecznej. Nasi członkowie przeprowadzali wykłady dla młodzieży w szkołach. Były zakłady, w których pracują nasi członkowie które zdobywały najwyższe laury w kraju np. w firmie de Fakto w Kaczorach gdzie sprawy bhp prowadził nasz członek Bogdan Sroka. Te wszystkie działania służą doskonaleniu pracowników służb bhp. Doświadczenie zdobywane w styczności z innymi pracownikami służb bhp powodowało że stawaliśmy się lepsi, bardziej doświadczeni w zawodzie co śmiem twierdzić że  ma przełożenie na bezpieczeństwo pracy w obsługiwanych zakładach i firmach. Bardziej szczegółowa historia oddziału została opisana i w formie zdjęciowym ujęta w albumię.