Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy w Kaliszu

ZAPROSZENIE

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP  zapraszamy zakładowe służby BHP zrzeszone w OSPSBHP na bezpłatną konferencję które odbędzie się w dniu:   25 kwietnia 2019 r. w godz.: 9.00 – 14.00.Konferencja realizowana przy udziale Państwowej Inspekcji Pacy oddział w Ostrowie Wielkopolskim i OSPSBHP oddział Kalisz.  Rozpoczęcie konferencji na terenie firmy PRATT & WHITNEY KALISZ,
przy ul. Elektryczna 4A w Kaliszu, dalsza część konferencji odbędzie się w restauracji "BURSZTYN" przy ul. Polna 102 w Kaliszu.

Harmonogram spotkania:

   8.45 –   9.00  - Zbiórka na parkingu PRATT & WHITNEY KALISZ

   9.00 – 10.45  - Prezentacja i zwiedzanie firmy PRATT & WHITNEY KALISZ*

10.45 – 11.00  -  Przejazd do restauracji "BURSZTYN"

11.00 – 11.10  -  Otwarcie konferencji. Wystąpienie Prezesa OSPSBHP

11.10 – 11.30  -  Wystąpienie PIP oddział w Ostrowie Wielkopolskim

11.30 – 11.50  -  Wystąpienie Przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno -                                                    Epidemiologicznej w Kaliszu

11.50 – 12.10  -  Wstąpienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

12.10 – 12.30  -  Przerwa kawowa

12.30 – 12.50  - Wystąpienie przedstawiciela UDT w Ostrowie Wielkopolskim

12.50 – 13.10 – Wystąpienie przedstawiciela ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

13.10 – 14.00 - Wystąpienie przedstawiciela OSPSBHP O/Kalisz.

14.00  -  Podsumowanie konferencji, dyskusja, Zakończenie konferencji.

Osoby uczestniczące w zwiedzaniu firmy Pratt & Whitney Kalisz zobowiązane są do
   posiadania obuwia roboczego z podnoskami oraz okularów ochronnych.
Ponadto,
   zainteresowani zwiedzaniem zobligowani, są do podania do dnia 17 kwietnia 2019 r. :

   imię, nazwisko, miejsce pracy oraz obywatelstwo. Pratt & Whitney Kalisz, zastrzega
   sobie prawo odmówienia wstęp na teren zakładu osobą będącym negatywnie
   zweryfikowanym przez centrale Pratt & Whitney.

Zgłoszenia z podanymi danymi należy przesłać mailem na adres: piotrkaczmarek@interlis.pl