Historia - zrealizowane dzialania

Poniżej przedstawiamy zrealizowane dzialania naszego oddziału. W związku ze zmiana strony www. wcześniejsze działania będziemy na bieząco uzupelniali.

 

Oddział kaliski OSPSBHP

W dniu 15 września 2016r odbyło się  po przerwie letniej kolejne seminarium poświecone systemom bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym NUTRICJA Sp. z o.o. w Krotoszynie.

Zakład produkcyjny NUTRIKCJA zajmuje się produkcją mleka przeznaczonego do żywienia  niemowląt. Firma działa w kompanii Danone powiązana z innymi zakładami tego typu np. we Francji Holandii oraz  w Polsce w Opolu. Nie weszliśmy na oddziały produkcyjne bo z natury rzeczy naruszylibyśmy zasady higieny przy produkcji wyrobów dla matek i dzieci tych najmniejszych. Pani Dyrektor omówiła Politykę Bezpieczeństwa i Zdrowia obowiązującą w zakładzie. Kardynalne zasady; nie wykonuje prac do których nie mam uprawnień, nie eksploatuje niesprawnych maszyn i urządzeń, bezwzględnie stosuje zasady LOTO / zabezpie- -czenia pracownika od niesprawnych maszyn/, oraz zasady główne; prawidłowo stosuje środki ochrony indywidualnej, stosuje zgodnie z przepisami wyłączniki bezpieczeństwa, stosuje się do znaków ostrzegawczych i dbam o stanowisko pracy, wykorzystuje dostępne mi wyposażenie w celu ułatwienia sobie pracy i poprawy bezpieczeństwa, przemieszczam się w sposób bezpieczny. Niby nic nowego. Podkreślono jednak zdecydowane egzekwowanie  tych wymagań tak w zakresie wyróżnień i nagród jak działań dyscyplinujących od nagany do zwolnienia dyscyplinującego. Obiekty i pomieszczenia pracy które odwiedziliśmy były w dużym stopniu nasycone znakami instrukcjami i innymi rozwiązaniami uświadamiającymi obowiązek stosowania się do rygorów bezpieczeństwa ale i polityki jakości, polityki ochrony środowiska, oraz polityki bezpieczeństwa i zdrowia. Pani  Janyszek Grażyna – kierownik działu bhp w ciekawy sposób rozwinęła te zasady. Chwaliła się że kolejne audity te zewnętrzne ale i wewnętrzne pozwalają zmobilizować ludzi do przestrzegania zasad do tego stopnia że np. wzorce mycia rąk są przenoszone do warunków domowych.

Na zakończenie uczestniczyliśmy w zakładowych dniach bezpieczeństwa. Chętni z różnych wydziałów uczestniczyli w zdobywaniu punktów w zakresie realizacji zaleceń wynikających z poszczególnych polityk. Konkursy, rozwiązywanie zadań, zabawy, miały trwać do 15,30 żeby uczestniczyli w nich pracownicy II zmiany. I miały wyłonić zwycięzców dla których była przeznaczona główna nagroda - pobyt w Karpaczu dla 5 osób

To co nam pokazano i omówiono przekonuje że wyroby z tej firmy są wyprodukowane profesjonalnie przy zachowaniu najwyższych zasad higieny.

Warto zwiedzać takie zakłady, my pracownicy służby bhp, mimo że w naszych zakładach staramy się wdrażać to co najlepsze to od innych też możemy przejąć ciekawe i pożyteczne rozwiązania.

Henryk Karczowski

 

Seminarium w oddziale kaliskim w dniu 04 02 2016r

Zwyczajowo pierwsze spotkanie członków oddziału kaliskiego OSPSBHP odbyło się w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Ostrowie Wlkp. Tematów było dużo ale i zainteresowanie członków oddziału oraz osób z poza oddziału było większe  niż zwykle.

Spotkanie otworzył gospodarz UDT  Dyrektor Pan Leszek Gliniany. Zwrócił uwagę na zmiany przepisów prawnych dotyczących zagadnień na co dzień nie rozpatrywanych np. w temacie odnawialnych źródeł energii. Tematy te włączone zostały do obowiązków UDT  w zakresie ich kontroli, szkolenia i nadawania certyfikatów. Ciągle jednak należy przypominać problemy z wózkami widłowymi czy eksploatacją butli z gazem propan butan. I po to jest spotkanie z pracownikami służb bhp żeby wśród osób najbardziej zainteresowanych podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Pani Ada Szychowska przedstawiła tematy jakimi zajmuje się UDT i zapraszała zainteresowanych na szkolenia.       

 

 

 

      

- Działania zrealizowane w 2015r

-W styczniu zorganizowaliśmy spotkanie wspólnie z UDT w tematach; zmiany ustawy o UDT, przykłady wypadków urządzeń pod dozorowych, zbiorniki na gaz, środki do  I pomocy.

-W kwietniu  odbył się Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy OSPSBHP w Borowiance

-W kwietniu wspólnie z PIP zorganizowaliśmy w firmie MAX – POL w Krotoszynie  seminarium w temacie; dobre praktyki w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, organizacja stanowisk dla osób niepełnosprawnych, prezentacja zakładu laureata konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”

-W kwietniu  w firmie Nestle w Kaliszu wspólnie z PIP i PSP  zorganizowaliśmy z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy konferencje w temacie; badania profilaktyczne lekarskie, program dofinansowanie przedsiębiorstw i pokazy ratownictwa pożarowego.

-We wrześniu wspólnie z PIP zorganizowaliśmy seminarium w tematach; badanie wypadkowe, orzecznictwo w sprawie wypadków, zmiany do przepisów o młodocianych

-W grudniu spotkanie w tematach; zatrudnianie obcokrajowców w tym szkolenia i postępowanie wypadkowe oraz sprawy bieżące w pracy służb bhp. Na zakończenie odbyło się spotkanie opłatkowe.

Plany na 2016r to znów 5 – 6 spotkań. Pierwsze z nich na styczeń już umówione wspólnie z naszym stałym partnerem Urzędem Dozoru Technicznego oraz na marzec wspólnie z PIP w temacie zmiany do Kodeksu pracy i innych przepisów nas dotyczących. Następne spotkanie będą dotyczyły tematów bieżących, takich jakie będzie zapotrzebowanie naszych członków. Do naszych spotkań wybieramy dobre firmy gdzie te rozwiązania są dobrze realizowane i nasi członkowie mogą coś ciekawego zobaczyć. Będziemy organizować prezentacje sprzętu behapowskiego, opracujemy aktualny wykaz wydanych przepisów prawnych z zakresu ochrony pracy