Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP 14 - 17 marzec 2017

2017-02-01

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Centralny Ośrodek szkolenia Służb BHP w KALISU w dniach  14-17 marca 2017 r.

Miejsce szkolenia : Sala wykładowa COSOSPSBHP, ul. Górnośląska 56

Program szkolenia obejmuje 32 godz. w tym m.in.:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy

 • Problem ergonomii w kształtowani warunków pracy

 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka

 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia

 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń,
  w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

 • Nowoczesne metody pracy służb bhp

 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp

 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy-profilaktyka

 • Problemy ochrony p.poż i środowiska naturalnego

  Cena: 400,00 zł (w przypadku członków OSPSBHP)

            600,00 zł (w przypadku osób nie zrzeszonych)

 • Cena szkolenia obejmuje:

 • Materiały i pomoce dydaktyczne

 • Konsultacje z wykładowcami

 • Serwis kawowy + kanapki

 • Istnieje możliwość rezerwacji noclegów za pośrednictwem Centralnego Ośrodka Szkoleniowego

 • KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ

   na adres e-mail: cos@ospsbhp.com.pl

  Więcej informacji udziela dyr. Piotr Kaczmarek, tel.: 609 519 839

  (karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.ospsbhp.pl , w zakładce ośrodka )