Styczniowe spotkanie oddziału kaliskiego OSPSBHP

2017-01-04

Najbliższe styczniowe spotkanie oddziału kaliskiego OSPSBHP odbedzie się w Urzędzie Dozoru Technicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Matejki 31 w dniu 25.01.2017 r..  „VII seminarium w ramach Dni Bezpieczeństwa Technicznego UDT dla pracowników służb BHP” Rozpocznie się o godzinie 9.00 -seminarium jest bezpłatne.  Serdecznie zapraszam. Prezes Oddziału Kalisz Piotr Kaczmarek.

25.01.2017 r.

8:30 – 9:00     Rejestracja uczestników

9:00 – 10:30

 • Przywitanie Gości i przedstawienie programu spotkania. 
 • Zmiany dotyczące przepisów ustawy o dozorze technicznym wprowadzone Ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianach niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016 poz. 2255)
 • Eksploatacja urządzeń technicznych;
 • Zasady postępowania przy wymianie elementów rozłącznych oraz wyposażenie dodatkowego przy urządzeniach transportu bliskiego na przykładzie wózków jezdniowych podnośnikowych,

 • Wymiana urządzeń zabezpieczających przy urządzeniach ciśnieniowych, okresowa kontrola urządzeń zabezpieczających,

 • Badania okresowe zasady doboru i postępowania metod zastępczych, innowacyjne metody badań

 • Omówienie niebezpiecznych uszkodzeń i nieszczęśliwych wypadków, w grupie urządzeń transportu bliskiego,

 • Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego na placach budów

 • 10:30 – 10:45  Przerwa kawowa

 • 10:45 – 12:15

 • Wytwarzanie urządzeń technicznych:
 • Nowe wymagania dla wytwórców kotłów wodnych CO na paliwa stałe.

 • Nowelizacja Dyrektyw PED i SPVD

 • Doświadczenia UDT po pierwszym roku certyfikacji zakładów i personelu instalatorów urządzeń i instalacji stacjonarnych chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zgodnie z ustawą o tzw. SZWO

 •   12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

    12:30 – 14:00

 • Wystąpienie przedstawiciela PIP - zmiany w przepisach prawa pracy w roku 2017  - Kierownik oddizłu w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Kozłowski
 • Sprawy organizacyjne OSPSBHP
 • Dyskusja, podsumowanie , zakończenie spotkania.

 • WAŻNE: Uczestnictwo w spotkaniu należy potwierdzic do dnia 20.01.2017 r na maila: kalisz@ospsbhp.pl ilośćmiejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. seminarium jest bezpłatne.