Spotkanie oddziału kaliskiego OSPSBHP - Grudzień 2016

2017-01-02

W dniu 2 grudnia zarząd oddziału kaliskiego OSPSBHP zorganizował kolejne i już ostatnie w 2016r seminarium.

Otwarcia seminarium w restauracji „Margo” w Kaliszu dokonał prezes oddziału kol Piotr Kaczmarek. W ogólnych zarysach omówił działalność oddziału w 2016r. Tych spotkań nie było dużo jednak tematyka spotkań była ciekawa. W styczniu odbyło się seminarium w UDT w Ostrowie Wlkp. Spotkania w UDT zawsze są dobrze zorganizowane i zawsze  na tych seminariach jest największa ilość osób. Inne spotkania to spotkanie w firmie DE FAKTO w Kaczorach z okazji Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy oraz  w firmie NUTRIKA w Krotoszynie który zajmuje się produkcją mleka dla niemowląt. Te zakłady pracy mają bardzo dobrze wdrożone metody pracy bezpiecznej i higienicznej. Było można przejąć wiele wzorców. Ponadto nasi członkowie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych w innych oddziałach np. w Sieradzu, w Lesznie oraz na targach w Poznaniu.

W dalszej części spotkania najpierw Piotr Kaczmarek a następnie Remigiusz  Kołaski przybliżyli uczestnikom przepisy prawne związane z pracą kierowców. W szczególności omówiono temat kierowców okazyjnych np. w delegacji, pracowników biurowych, handlowców, poruszających się służbowymi samochodami lub prywatnymi. Kolega Remigiusz Kołaski omówił obowiązki pracodawców dotyczących kierowców, przybliżył zapisy z tachografów oraz problem badań profilaktycznych i szkoleń bhp kierowców. Było dużo pytań przede wszystkim dotyczących pracy kierowców ale i do Gościa seminarium dyrektora UDT z Ostrowa Wlkp Pana Leszka Glinianego. Po uroczystej kolacji wigilijnej było jeszcze w grupach dużo dyskusji członków oddziału przeważnie w sprawach behapowskich. W takich rozmowach możemy dowiedzieć się jak inni rozwiązują problemy związane z wypadkami przy pracy, ciekawymi rozwiązaniami czy też kłopotami np. podczas kontroli. To wszystko pozwala zdobywać doświadczenie i lepiej pracować na rzecz pracowników i pracodawców.

                                                                                                          Henryk Karczowski